Is het noodzakelijk dat ik mijn groepslessen en fitnessmomenten reserveer?

Ja, zonder reservering kan je helaas niet bij ons sporten en zullen we je toegang moeten weigeren. Omdat wij ons aan een beperkt aantal moeten houden kan je zonder reservering niet sporten.

Hoe gaat het reserveren in zijn werk?

Je kan de groepslessen en sportmomenten maximaal een week van tevoren reserveren. Hierbij hanteren wij het principe vol is vol. Er kan tot 15 minuten voor aanvang van het sportmoment of groepsles gereserveerd worden mits het nog niet vol zit.

Hoe ver van tevoren kan ik mijn groepslessen en sportmomenten reserveren?

Je kunt een week van te voren je groepslessen en sportmomenten reserveren tot 15 minuten voor aanvang. Per week kunnen er drie bezoeken aan De Vennen gereserveerd worden. Het is helaas niet mogelijk om twee tijdsblokken achter elkaar te reserveren.

Wat gebeurd er als de groepsles / sportmomenten vol zitten?

Zodra de lessen vol zitten kan je je aanmelden voor de wachtlijst. Indien er een plek vrij komt, krijg je hier een melding van en kan je je alsnog aanmelden. Uiteraard geldt hierbij wel dat degene die zich als eerst aanmeldt de plek krijgt.

Hoe laat moet ik aanwezig zijn?

Zorg dat je 5 minuten voordat de groepsles of fitnessmoment start aanwezig bent zodat je het volle uur kunt benutten en er een goede doorstroom betreft gasten is.

Kan ik gebruik maken van kleedkamerfaciliteiten?

Nee, in verband met hygiëne kunnen zowel de kleedkamers, douches en saunafaciliteiten niet gebruikt worden. Wij verzoeken jullie om thuis om te kleden en te douchen.

Hoe lang mag ik sporten?

Alle groepslessen, op Yoga na, duren een uur. Indien je gereserveerd hebt voor sportmomenten verzoeken we je om na een uur de fitnessruimte weer te verlaten.

Wat gebeurd er als ik me niet afmeld en niet kom?

De aanwezigheid wordt door de instructeur bijgehouden en gecontroleerd. Indien je een aantal keer geen gebruik maakt van het sporten of de groepslessen zijn wij genoodzaakt maatregelen te nemen zodat je niet meer kunt reserveren. Wegens het maximale aantal wat we binnen mogen laten, vinden wij het belangrijk dat alle beschikbare plekken worden opgevuld.

Is de looproute in De Vennen hetzelfde als voorheen?

Nee, wij zijn genoodzaakt om de looproute aan te passen zodat iedereen zich aan de 1,5 meter-samenleving kan houden. Je kunt het gebouw nog steeds via de hoofdingang betreden. De uitgang hebben we verplaatst, wat door middel van richtingen aangegeven wordt als je komt sporten.

Welke maatregelen betreft hygiëne hanteren we bij De Vennen?

Om verspreiding van het Coronavirus zo minimaal te houden, hanteren wij de volgende maatregelen betreft hygiëne:
– Het is verplicht om bij binnenkomst gebruik te maken van desinfecterende gel/zeep.
– Maak tijdens het sporten gebruik van je handdoek.
– Houd minimaal 1,5 meter afstand van andere sporters en instructeurs.
– Fysiek contact is niet toegestaan.
– Na afloop dien je direct De Vennen te verlaten.
– Reinig en desinfecteer de sporttoestellen en benodigdheden voor en na het gebruik hiervan.
– Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de douches en kleedkamers.

Mag ik twee tijdsblokken achter elkaar reserveren?

Om iedereen de kans te geven om te kunnen sporten is het helaas niet mogelijk om twee tijdsblokken achter elkaar te reserveren. Na een uur sporten, dien je de fitnessruimte te verlaten.

Welke zwemfaciliteiten worden er nu aangeboden bij De Vennen?

Per 18 mei starten de zwemlessen, het banenzwemmen en het BPK-zwemmen weer op. De overige zwemactiviteiten worden in een later stadium aangeboden. Hierover ontvangt u bericht zodra dit weer wordt opgestart.

Kan ik zonder te reserveren komen zwemmen?

Nee, alle zwemactiviteiten (behalve de zwemlessen) moeten gereserveerd worden. Zonder reservering mogen we je helaas niet binnen laten. Hierbij moeten we het vol=vol principe hanteren.

Hoe kan ik reserveren voor het zwemmen?

Via onze nieuwe app kan je reserveren voor het banenzwemmen en het BPK-zwemmen. Zorg dat je recente mailadres bij ons bekend is zodat je een account aan kunt maken voor de app.

Is de route in het zwembad hetzelfde als voorheen?

Nee, om een zo veilig mogelijke omgeving voor jullie te creëren, hebben wij de looproute in het zwembad aangepast. De hoofdingang wordt hierbij als ingang gebruikt en de zijdeuren bij het zwembad als uitgang zodat er een eenrichtingsverkeer ontstaat.

Mag ik gebruik maken van de douches in het zwembad?

Nee, wegens hygiëne mogen de douches niet gebruikt worden. Het is daarom noodzakelijk dat je van te voren thuis hebt gedoucht.

Mag ik gebruik maken van het toilet?

We vragen iedereen om van tevoren thuis naar het toilet te gaan om verspreiding te voorkomen. Het toilet mag daarom alleen bij hoge uitzondering gebruikt worden.

Mag ik blijven wachten terwijl mijn zoon/dochter zwemles heeft?

Nee, wegens de veiligheid is het de bedoeling dat u uw zoon/dochter afzet, mee loopt tot de grote kleedkamer en daarna het pand weer direct verlaat.

Welke route doorloop ik als ik mijn zoon/dochter breng en haal van de zwemles?

Wegens de veiligheid is de het bedoeling dat u met uw kind mee loopt tot aan de grote kleedkamer. Hier kunt u uw zoon/dochter helpen met uitkleden. De kleding dient u meteen mee naar huis te nemen. De zweminstructeur haalt de kinderen op en brengt ze naar het bad. Na de les kunt aan de zijkant uw zoon/dochter weer ophalen. Het is belangrijk dat u een badjas en een handdoek meeneemt omdat de kinderen na de les niet kunnen afdouchen en omkleden.