fbpx

Leven in Balans; meer dan een gedachtegoed

Begin oktober 2022 is gemeente Dongen in samenwerking met Gezondheidscentrum De Vennen gestart met een vernieuwende aanpak omtrent (oud) statushouders.

samen-werken

Begin oktober is gemeente Dongen in samenwerking met Gezondheidscentrum De Vennen gestart met een vernieuwende aanpak omtrent (oud) statushouders. Onder het mom van ‘verandering van spijs doet eten’ is er gekozen voor een andere, verhelderende en verfrissende invalshoek. Naast actieve bemiddeling op weg naar werk, worden de kandidaten op een breder vlak uitgedaagd.

Het project past qua insteek en aanpak zo goed binnen het gedachtegoed van De Vennen, dat we onder dezelfde noemer ‘Leven in Balans’ de doelgroep uitdagen en begeleiden op de volgende 3 pijlers:

  • Op weg naar werk
  • Mentale weerbaarheid
  • Vitaliteit

gedachtegoed Leven in Balans

Als je leven in balans is, zit je lekker in je vel en heb je een positieve mindset. Wij geloven erin dat iedereen streeft naar een leven in balans. Maar balans vinden is een continue proces. De wereld om ons heen blijft immers veranderen. Die zoektocht naar de juiste balans is ook voor iedereen anders. Tijden veranderen, onze leefomgeving blijft veranderen, technologie blijft ons beinvloeden, onze realties met anderen blijven zich ontwikkelen, etc. etc. Het is een oneindige missie, waar we je graag bij helpen.

mindset verandering

Om deze pijlers kracht bij te zetten wordt er (juist) niet op het gemeentehuis afgesproken, maar op een andere locatie. Belangrijke beweegreden hiervoor is het veranderen van de mindset van de kandidaat en het bijdragen aan de verandering van de associatie ‘Ik moet’ naar ‘Ik wil’. Gezondheidscentrum De Vennen biedt een mindset van dynamiek, actie en ontspanning. Een omgeving waar het draait om het werken aan jezelf, niet omdat het moet, maar omdat je daar zelf voor kiest.

Zo kunnen we samen met De Vennen intensieve begeleiding op mentaal vlak, maar ook fysiek vlak mogelijk maken. Denk daarbij aan het bijwonen van workshops, het meemaken van een beweegmoment onder begeleiding van een fitness coach en het opstellen van een vitaliteitsplan. Door deze combinatie is de kans groter dat de kandidaat in beweging komt, toegewijd is aan het ‘project’ met als ultieme doel duurzaam uit te stromen naar een passende baan.

De Vennen biedt daarnaast de mogelijkheid voor onze kandidaten om zich te ontwikkelen in de vorm van een werkervaringsplaats (WEP) in bijvoorbeeld de horeca of technische dienst. Deze werkervaringsplekken worden continu begeleid vanuit gemeente Dongen. Op die manier kunnen we er voor zorgen dat de betreffende kandidaat zich ook écht ontwikkeld.

Resultaten 

Tot nu toe…

We hebben sinds oktober vooral gewerkt aan het opstellen van een plan voor de toekomst. In dat plan wordt de missie van de kandidaat in beeld gebracht, met bijbehorende doelen, acties en planning. Deze aanpak resulteert in volledige commitment vanuit de kandidaat, maar ook vanuit de begeleider. Er wordt samen naar het doel toegewerkt.

Zo zijn een groot aantal kandidaten voorgesteld bij enthousiaste ondernemers. In veel gevallen resulteert dit in een inspirerend gesprek en een mooie plek om werkervaring en taalverbetering op te doen. Tot nu toe is ruim 30% aan de slag in de vorm van een (taal-bevordende) werkervaringsplaats. Verder is er ruim 65% geactiveerd op sociaal vlak en is 10% ondertussen al geheel uitkeringsvrij.

Dat smaakt natuurlijk naar meer; ook in 2023 zetten wij deze win-win-win-situatie voort samen met De Vennen als waardevolle maatschappelijke partner.